Spletna stran je bila vzpostavljena v okviru projekta »Integracija upravljanja prometa v NCUP« (številka projekta: 2015-SI-TM-0303-W)

Preliminarne aktivnosti vzpostavitve Nacionalnega centra za upravljanje prometa so bile izvedene v letih 2015-2016 in so zajemale postavitev infrastrukture in prostorov NCUP ter osnovno računalniško opremo.

Projekt integracije upravljanja prometa v NCUP je naslednji korak k vzpostavitvi centra, ki stremi k izboljšanju dostopnosti prometnega omrežja, povečanju mobilnosti udeležencev v prometu ter izboljšanju prometne varnosti, kot tudi zmanjšanju negativnih vplivov državnega prometnega omrežja na okolje.

Cilj NCUP je, da bo v prvi vrsti služil kot podatkovno skladišče vseh dostopnih podatkov o prometu, nudil pa bo tudi vse potrebne storitve, ki sodijo v okvir inteligentnih transportnih sistemov (ITS), ter informacije, potrebne za nadzor in upravljanje prometa.

Za doseganje zgoraj naštetih ciljev NCUP, se v okviru projekta izvajajo naslednje aktivnosti:

  • Vzpostavitev podatkovnega skladišča za prometne podatke;
  • Izdelava ter operativno delovanje makroskopskega in dinamičnega simulacijskega prometnega modela;
  • Pridobivanje masovnih podatkov o gibanju vozil;
  • Nacionalna točka dostopa do cestnih in prometnih podatkov;
  • Inženiring, tehnična podpora in prenos znanja;
  • Projektno vodenje.

 

Dinamični podatki o stanju v prometu se pridobivajo od vozil in infrastrukture, ki je opremljena z ITS tehnologijo. Ti podatki se uporabljajo pri upravljanju prometa, prav tako pa se informacije o stanju v prometu v realnem času posredujejo preko standardiziranega formata za izmenjavo podatkov – DATEX II.

Projekt prispeva k vzpostavitvi celovitega centraliziranega upravljanja prometa na trajnostni način in k izboljšanju storitev informiranja o stanju v prometu. Izboljšala se bo raven spremljanja in upravljanja prometa ter zagotavljanja informacij v realnem času. Prav tako se bo zagotovila vseevropska interoperabilnost in povezanost storitev na evropski ravni. Projekt bo pripomogel tudi k izboljšanju obstoječega čezmejnega sodelovanja z mednarodnimi načrti za upravljanje prometa in čezmejno izmenjavo informacij o prometu s sosednjimi državami.