Za potrebe AlertC lokacijskega refereciranja je na voljo javno dostopna TMC Lokacijska tabela, ki je certificirana s strani TISA in se uporablja kot standardna lokacijska tabela na območju Republike Slovenije.

  • Lokacijska tabela - DARS 702-35, verzija 1.1. Izmenjevalni format, verzija 2.2 (zip) - stara verzija
  • Lokacijska tabela - DARS 702-35, verzija 2.2. Izmenjevalni format, verzija 2.7 (zip)
  • Sklep Ministrstva za infrastrukturo o uporabi lokacijske tabele (pdf)