Pilotni projekt bo v Sloveniji preizkusil hibridno rešitev, zlasti infrastrukturo C-ITS-G5 in 3G / 4G / LTE Cellular, ki bosta sodelovala z informacijskimi storitvami v oblaku za dobavo zatem omenjenih storitev C-ITS Day 1.0. Testirana bo komunikacija med infrastrukturo in vozilom (I2V) ter komunikacijo "Vozilo do infrastrukture" (V2I).

C-Roads Slovenija bo izvedel vsaj naslednje storitve C-ITS Day 1.0:

 • Opozorilo v prometu
 • Obveščanje o nevarnih lokacijah
 • Opozorilo za delo na cesti
 • Vremenske razmere
 • Oznake v vozilu
 • Omejitve hitrosti v vozilu
 • Podatki o vozilu sonde

Preverjena bo dobava informacij o prometu v realnem času prek obstoječe nadgrajene mobilne aplikacije (nadgradnja aplikacije in lokacije vožnje in smer vožnje).

Podatki, prejeti od vozil in obcestne opreme ITS, bodo natančno analizirani in obdelani, da bodo v aktivnem sodelovanju s platformo C-Roads Platform in drugimi zainteresiranimi stranmi C-ITS nastavili optimalne rešitve za nove storitve C-ITS in ponovno rešili odprta vprašanja in za zagotovitev interoperabilnosti.

Za preizkus zgornjih storitev C-ITS Day 1.0 z različnimi rešitvami bo nadgrajena infrastruktura ITS v omrežju, podatki pa bodo integrirani v regijski center za upravljanje prometa.

Opis lokacije

Slovenski pilot bo potekal v osrednjem omrežju TEN-T in bo obsegal 100 km. Lociran bo na avtocesti A1 (odsek Ljubljana - Koper), A3 (odsek Divača - Sežana) in H4 (odsek Razdrto - Vipava).

Izvedba

Izvedbo projekta v sloveniji je prevzela družba DARS d.d. (Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji). Vzpostavljeno nacionalno vodenje akcijskega projekta bo zagotovilo izpolnjevanje mejnikov pilotnega izvajanja ter rokov in ciljev evropskih služb.

Urnik

Časovni razpored se začne z razpoložljivostjo dogovorjene varnostne rešitve EU C-ITS, pripravljene za uvedbo in potrditev v letu 2016.

Od leta 2017 naprej bo prišlo do nadgradnje infrastrukture ITS, vključno z namestitvijo potrebnih obcestnih enot, ki so povezane z osrednjo postajo C-ITS z vložki podatkov o prometu v živo iz centra za upravljanje prometa DARS. Povezani avtomobili in informacijske storitve v oblaku bodo potekale vzporedno.

V letu 2019 bo pilotno območje začelo delovati, na pilotnih lokacijah pa se bodo izvajali medsebojni testi.

Ključni kazalci uspešnosti

Slovenski C-Cestni pilotni projekt sestavlja sedem faz projekta, za katere so opredeljeni tudi kazalniki uspešnosti.

 • Nadgradnja infrastrukture ITS
 • Integracija infrastrukture ITS za storitve v realnem času
 • Razpoložljivost storitve prometnih informacij v realnem času
 • Informacijske storitve za avtomobile in storitve v oblaku C-ITS
 • C-ITS-G5 obcestna infrastruktura
 • Lokacijska mobilna aplikacija za končne uporabnike
 • C-Ceste Pilot Slovenija Ocenjevanje in ocena

C-Roads uradna stran