Za potrebe B2B izmenjave podatkov so na voljo storitve in informacije skladne z DATEXII standardom. Za potrebe lokacijskega referenciranja se uporablja aktualna javna TMC Lokacijska tabela DARS 702-35 zagotovljena pa je tudi skladnost s konceptom dinamične segmentacije po BCP standardu.

DATEX II verzija 2.3

DATEX II verzija 3.3